งานวันเด็ก ปี 2560

ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2560
 
บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน

วันที่ 13 มกราคม 2560

แจกของขวัญ แจกไอศกรีม ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ


Visitors: 128,624