งานวันเด็ก ปี 2559

ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2559
 
บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมงานวันเด็ก ณ วัดบ่อเงิน

ที่ 13 มกราคม 2559

แจกของขวัญ แจกไอศกรีม ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ


Visitors: 128,624