ท่องเที่ยวประจำปี-ญี่ปุ่น 2563

ท่องเที่ยวประจำปี 2563
 
บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 
PROUND TO BE K.O.H.INTERNATIONAL AMAZING HOKKAIDO : JAPAN
 
ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2563

เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ และได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่


Visitors: 128,615