ท่องเที่ยวประจำปี-เกาหลี 2561

ท่องเที่ยวประจำปี 2561
 
บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 
SOUTH KOREA WINTER TRIP BY K.O.H.INTER
 
ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561

เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ และได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่


Visitors: 128,624