นั่งร้านและอุปกรณ์นั่งร้าน (Scaffolding)

นั่งร้านและอุปกรณ์นั่งร้าน

เป็นโครงสร้างชั่วคราว ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างปืนขึ้นที่สูง และเหยียบขึ้นเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของต่างๆ

อุปกรณ์ค้ำยัน

นั่งร้านทาวเวอร์


 

ผ้าใบกันฝุ่น


     

Visitors: 52,386