ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก XG-11

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 4.5mm. สัน 7.0mm.

ช่องรู 34.00 x 135.44mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XG-12

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 6.0mm. สัน 7.0mm.

ช่องรู 34.00 x 135.44mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XG-13

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 6.0mm. สัน 9.0mm.

ช่องรู 34.00 x 135.44mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XG-21

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 4.5mm. สัน 7.0mm.

ช่องรู 36.00 x 101..60mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XG-22

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 6.0mm. สัน 7.0mm.

ช่องรู 36.00 x 101..60mm..

ตะแกรงเหล็กฉีก XG-23

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 6.0mm. สัน 9.0mm.

ช่องรู 36.00 x 101..60mm..

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 1.2mm. สัน 1.5mm.

ช่องรู 12.00 x 30.50mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 1.5mm. สัน 2.0mm.

ช่องรู 12.00 x 30.50mm

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 2.3mm. สัน 3.0mm.

ช่องรู 12.00 x 30.50mm

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 1.6mm. สัน 2.0mm.

ช่องรู 22.00 x 50.80mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 2.3mm. สัน 2.5mm.

ช่องรู 22.00 x 50.80mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 3.2mm. สัน 3.5mm.

ช่องรู 22.00 x 50.80mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 1.6mm. สัน 2.5mm.

ช่องรู 25.00 x 61.00mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 2.3mm. สัน 3.0mm.

ช่องรู 25.00 x 61.00mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 3.2mm. สัน 4.0mm.

ช่องรู 25.00 x 61.00mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-61

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 2.3mm. สัน 3.0mm.

ช่องรู 34.00 x 76.20mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 3.2mm. สัน 4.0mm.

ช่องรู 34.00 x 76.20mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 4.5mm. สัน 5.0mm.

ช่องรู 34.00 x 76.20mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-71

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 2.3mm. สัน 3.5mm.

ช่องรู 50.00 x 152.40mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 3.2mm. สัน 4.0mm.

ช่องรู 50.00 x 152.40mm.

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73

แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก 4' x 8'

หนา 4.5mm. สัน 5.0mm.

ช่องรู 50.00 x 152.40mm.

     

อัลบั้มสินค้าตะแกรงเหล็กฉีก

Visitors: 5,282