ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)

ตะแกรงเหล็กฉีก  ผลิตจากวัสดุเหล็กคุณภาพดี ฉีกออกเป็นช่องตา ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน

ลักษณะของตะแกรงเหล็กฉีก จะเป็นรูตะแกรง เหมือนรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด โดยที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อระหว่างช่อง คุณสมบัติ

ของตะแกรงเหล็ก คือ แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดเวลาในการทำงานรวมถึง  ต้นทุน  การรับ

น้ำหนัก ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากนิยมใช้ในงานหลายหลายแบบ เช่น ปูพื้นถนน พื้นทางเดิน งานรั้ว งานระเบียง และ

สัตว์ เช่น กันนก กันหนู หรืองานอุตสาหกรรม งานตกแต่ง อื่นๆ

 


ตารางแสดงขนาด ตะแกรงเหล็กฉีก แต่ละรุ่น

รุ่นช่องกว้างรู(mm)ช่องยาวรู(mm)ความหนา(mm)สัน(mm)

น้ำหนัก(กก.)

4x8ฟุต

น้ำหนัก(กก.)

5x10ฟุต

การรับน้ำหนัก

กก/ตร.ม.(Span600)

XG-11 34.0 135.4 4.5  7.0 43.09 67.35  245
XG-12 34.0  135.4 6.0 7.0  57.66 90.12  325
XG-13 34.0  135.4 6.0 9.0  65.09 101.73  539
XG-21 36.0  101.6 4.5  7.0  40.72 63.64  231
XG-22 36.0  101.6 6.0  7.0  54.39 85.01  308
XG-23 36.0  101.6 6.0  9.0  70.14  109.63  509
XS-31 12.0  30.5 1.2  1.5  7.01 10.96  8
XS-32 12.0  30.5  1.6  2.0 12.45 19.46  20
XS-33 12.0  30.5  2.3  3.0 26.84 41.95  65
XS-41 22.0  50.8  1.6  2.0 6.78  10.59  11
XS-42 22.0  50.8  2.3  2.5 12.18  19.05  25
XS-43 22.0 50.8  3.2  3.5 23.78  37.16  67
XS-51  25.0  61.0  1.6  2.5 7.40  11.66  15
XS-52  25.0  61.0  2.3  3.0 12.87  20.11  31
XS-53  25.0  61.0  3.2  4.0 23.92  37.39  77
XS-61  34.0  76.2  2.3  3.0 9.48  14.82  23
XS-62  34.0  76.2  3.2  4.0 15.42 24.11  55
XS-63  34.0  76.2  4.5  5.0 30.91  48.31  124
XS-71  50.0  152.4  2.3  3.5 7.52  11.75  21
XS-72  50.0  152.4  3.2  4.0 11.95 18.67  39
 XS-73  50.0  152.4  4.5  5.0 20.98  32.79  85

สินค้าตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก XG

 • ตะแกรงเหล็กฉีก XG-11
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XG-12
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XG-13
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XG-21
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XG-22
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XG-23
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XG-14
  0.00 ฿

ตะแกรงเหล็กฉีก XS

 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-61
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-71
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72
  0.00 ฿
 • ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73
  0.00 ฿

 

     
Visitors: 128,622