เกลียวปล่อย ปลายแหลม, สกรูปลายสว่าน

Visitors: 17,483