เกลียวปล่อย ปลายแหลม, สกรูปลายสว่าน

Visitors: 5,283