สกรูมิลเหลี่ยมขาว (เกรด 4.6)

D (DIAMETER) M5 M6 M8 M10 M12
P (PICTH) 0.8 1.0 1.25 1.25 1.5
K (HEAD THICKNESS) 3.5 4 5.3 6.4 7.5
S (WIDTH ACROSS FLAT) 8 10 12 14 17
b (Thread Length) 16 18 22 26 30
Visitors: 74,058