สกรูเกลียวหยาบ (NC), เกลียวละเอียด (NF)

D (DIAMETER) 1/4 5/16
3/8 7/16 1/2 9/16
P (PICTH) NC
20 18 16 14 13 12
P (PICTH) NF
28 24 24 20 20 18
K (HEAD THICKNESS)
4 5.2 6 7.1 7.9 9.1
S (WIDTH ACROSS FLAT) 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 13/16
b 19 22.2 25.4 28.5 31.7 34.9
Visitors: 74,078