สกรูหัวเหลี่ยม ชุบสังกะสี หุน (H.D.G)

D (DIAMETER) 3/8C 1/2C 5/8C 3/4C 7/8C 1"C 3/8W 1/2W 5/8W 3/4W
P (PICTH) 16 13 11 10 9 8 16 12 11 10
K (HEAD THICKNESS) 6 7.9 9.9 11.9 13.9 15.5 6.5 8.4 11 13
S (WIDTH ACROSS FLAT) 9/16 3/4 15/16 1.1/8 1.5/16 1.1/2 17 21 26 32
Visitors: 74,058