สกรูพร้อมน๊อตและ 1 แหวนอีแปะ A307 TYPE B หัวใหญ่

D (DIAMETER)  M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
P (PICTH)  1.75 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 4.0
K (HEAD THICKNESS)  7.5 10 12.5 14 15 17 18.7 21 2.5
S (WIDTH ACROSS FLAT)  22 27 34 36 41 46 50 55 60
Visitors: 77,469