สกรูพร้อมน๊อตและ 1 แหวนอีแปะดำ A307 TYPE A หัวเล็ก

D (DIAMETER) M12 M16 M20 M22 M24 M42
P (PICTH) 1.75  2.0 2.5  2.5  3.0 4.5
K (HEAD THICKNESS)  7.5 10 12.5 14 15 26
S (WIDTH ACROSS FLAT)  18 24 30 32 36 65
 b1 L≤125 mm.  30 38 46 50 54 90
 b2 125mm<L≤200 mm. 36 44 52 56 60 96
b3 L>200 mm.   57 65 69 73 109
Visitors: 52,547