สกรูพร้อมน๊อตและ 1 แหวนอีแปะ A325

D (DIAMETER)  M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42
P (PICTH)  1.75 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5
K (HEAD THICKNESS)  7.5  8.7  10 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5    
S (WIDTH ACROSS FLAT)  22  24 27 34 36 41 46 50 55 60    
 b 26   31  36 38 41 44 49   56    
Visitors: 74,090