สกรูพร้อมน๊อตและ 1 แหวนอีแปะ A325 (หุน)

D (DIAMETER) 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1” 1.1/8 1.1/4 1.1/2
P (PICTH) 16 13 11 10 9 8 8 8 8
Visitors: 74,053