แหวนอีแปะ WASHER F436

D (DIAMETER) M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
d2  26  29  33  41  44  49  56  60  
S (THICKNESS)
 3.2 3.2 4.5 4.5 5.6 6 6 8  
Visitors: 74,060