สกรูพร้อมน๊อตและ 1 แหวนอีแปะ AS1252-1996 (H.D.G)

D (DIAMETER) M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
P (PICTH) 1.75 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 4.0
K (HEAD THICKNESS) 7.5 10 12.5 14 15 17 18.7 22.5
S (WIDTH ACROSS FLAT) 22 27 34 36 41 46 50 60
b 26 31 36 38 41 44 49  
Visitors: 74,056