สกรูหัวจมบาง เกรด 8.8 DIN 7984

D (DIAMETER) M10 M12
P (PICTH)  1.5  1.75
K (HEAD THICKNESS) 6  7
dk 16 18
S (WIDTH ACROSS FLAT)  7  8
Visitors: 74,067