สกรูหัวจมเกลียวอเมริกัน

D (DIAMETER) #2 #4 #6 #8 #10
P (PICTH)  56 40 32 32 32
K (HEAD THICKNESS)      3.5  4  4.8
S (WIDTH ACROSS FLAT)      7/64 9/64 5/32
Visitors: 74,096