สกรูหัวจมกลมดำ - มิล เกรด 12.9

D (DIAMETER) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
P (PICTH)  0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75
dk 5.7 7.6 9.5 10.5 14 17.5 21
K (HEAD THICKNESS)  1.65 2.2 2.75 3.3 4.4 5.5 6.6
S (WIDTH ACROSS FLAT) 2 2.5 3 4 5 6 8
Visitors: 74,058