สกรูตัวหนอนดำ เกลียวมิล

D (DIAMETER) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
P (PICTH) 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5
dv 1.4 2 2.5 3 5 6 8    
S (HEX KEY)  1.5 2 2.5 3 4 5 6 8.0 10.0
Visitors: 74,056