สกรูตัวหนอนดำ เกลียวหุน

D (DIAMETER) 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
P (PICTH) 24 20 18 16 12 11 10
dv  2.59 3.3 4.3 5.3 7.3 9.4 11.4
S (HEX KEY) 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8
Visitors: 74,058