สกรูตัวหนอนเกลียวแป๊ป

D (DIAMETER) 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4
P (PICTH)  28 19 19 14 14
b  8  10 10 10 12
S (WIDTH ACROSS FLAT)  5 7 8 10 12
Visitors: 74,090