ตัวหนอน เกลียวอเมริกัน

D (DIAMETER)  #4 #6 #8 #10
P (PICTH) 40 32 32 32
S (WIDTH ACROSS FLAT)   1/16 5/46 3/32 
Visitors: 74,058