เกลียวเหล็ก ชุบรุ้ง/ เกลียวเหล็ก ชุบดำ หัวกะทะ JT+

D (DIAMETER) #7 #8  #10
dk 9.4 10.6 11.8
K (HEAD THICKNESS)  2.5 2.8 3.1
m  4.3 4.7 5.0
Visitors: 77,469