เกลียวปล่อย Chip-Board ชุบซิงค์ขาว หัวโพซี่ (POZI)

D (DIAMETER) M3JP M3.5JP  M4JP M4.5JP  M5JP M3JF M3.5JF  M4JF M4.5JF M5JF M6JF
dk 5.5 6.5 7.3 7.6 9.5 6 7 8 9 10 12
K (HEAD THICKNESS) 2.2 2.6 2.8 3.0 3.5 1.9 2.3 2.6 2.9 3.2 3.9
m 3.1 4.2 4.6 4.9 5.3 3.1 4.2 4.6 4.9 5.3 6.8
nr 1 2 2 2 2  1  2  2 2 2 3
Visitors: 77,808