เกลียวเหล็ก หัวเหลี่ยมผ่าติดแหวน HWS (ชุบขาว)

D (DIAMETER) #8(4.2) #10(4.8) #12(6) #14(6.3)
S (WIDTH ACROSS FLAT) 6.2 7.8 7.8 9.4
d2  8.5  10  10.5  12.7
K (HEAD THICKNESS) 2.6 2.9 3.7 4.6
Visitors: 74,058