สกรูปลายสว่าน JF+, JP+ (รุ้ง)

D (DIAMETER)  #6F #8F #10F #6P #8P #10P
P (PICTH) 1.3 1.4 1.6 1.3 1.4 1.6
dk  6.8 8.1 9.5 6.9 8.2 9.5
m 4.2 4.7 5.1 4.2 4.6 5
Visitors: 74,054