สกรูหัวเหลี่ยมปลายสว่าน เกลียวห่าง, เกลียวถี่ (รุ้ง)

D (DIAMETER) #10 #12 #14
d 4.8 5.5 6.3
dc  10.5 11 13.2
K (HEAD THICKNESS) 4.45 5.45 6.45
L1 8 10 11
S (WIDTH ACROSS FLAT) 8 8 10
Visitors: 77,469