สกรูหัวเหลี่ยมปลายสว่าน เกลียวถี่ (ชุบดาโกไท)

D (DIAMETER) #12 #10
d 5.5 4.8
dc 11 10
K (HEAD THICKNESS) 5.45 4.45
L1 10 8
S (WIDTH ACROSS FLAT)  8 8
Visitors: 74,056