สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์ มีปีก ชุบขาว

D (DIAMETER) #7(3.9) #8(4.2)
dk 7.5 8.1
m 4.6 4.7
Visitors: 74,058