สกรูมิล หัวกะทะ JT+ (ชุบขาว/ชุบดำ)

D (DIAMETER)  M3JP  M4JP M5JP M6JP M8JP M3JF M4JF M5JF M6JF M8JF M3JT M4JT M5JT M6JT
P (PICTH) 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 0.5 0.7

0.8

1.0
dk 5.5 7.8 9.5 11.5 15.5 6 9 10 12 16 6.5 9.4 11.8 14
K (HEAD THICKNESS)  2.3 2.92 3.52 4.3 5.7 1.65 2.3 2.7 3.3 4.5 2 2.5 3.1 3.7
Visitors: 74,056