สกรูพร้อมน๊อตหัวกลมผ่า

D (DIAMETER) 1/8 5/32 3/16 1/4
P (PICTH)  40 32 24 20
K (HEAD THICKNESS)  2.2 2.6 3.2 4.2
ck  5.4 6.8 8.3 10.8
n  0.8 0.9 1.1 1.3
Visitors: 77,466