สกรูเตเปอร์ผ่า

D (DIAMETER) 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
P (PICTH) 18 16 12 11 10
DK (HEAD OUTTER DIA) 4.0 4.8      
K (HEAD THICKNESS) 14.7 17.7      
Visitors: 77,468