สตัดเหล็กชุบทอง,ชุบขาว (เกลียว2ข้าง-เกลียวตลอด)

D (DIAMETER) M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18  M20
P (PICTH) 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.0 2.5 2.5
b1  7.5 10 12 15 18 20   25
b2  18-24 22-28 26-32 30-36 34-40 38-44   46-52
Visitors: 74,059