หัวน๊อตเกลียวมิล (ชุบดำ)

Size  M6 M8 M10 M10 M12 M12 M12 M14 M14
เกลียว p
 1.0  1.25  1.25  1.5  1.25  1.5  1.75 1.5 2.0
ขอบ s
 10 13 14 17 17 17 19 22 22
หัวหนา m
 5 6.5 8 8 10 10 10 11  11
Visitors: 74,061