หัวน๊อตเกลียวซ้าย

Size  M10  M12  M16  M20  M22  M24
เกลียว p
 1.5  1.75  2.0  2.5  2.5  3.0
Visitors: 74,078