หัวน๊อตอ๊าคสี่เหลี่ยม

Size M5 M6 M8 M10 m10 M12 M12 M12
เกลียว p
0.8 1.0 1.25 1.25 1.5 1.25 1.5 1.75
ขอบ s
 9.0 10.0 12.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0
หนา m
0.4 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Visitors: 74,058