เคจนัท

Size M5 - 0.8 M6 - 1.0 M8 - 1.25  M10 - 1.5 M6 - 1.0
Item NO. FMS05-2T FMS06-2T FMS08-2T FMS08-2T -
F
2.20 2.20 2.20 2.20  -
A 9.00 9.00 10.40 10.40  -
B 12.50 12.50 15.50 15.50  -
D
13.00 13.00 16.00 16.00  -
S 0.40 0.40 0.50 0.50  -
E 6.20 6.20 7.90 7.90 -
Visitors: 52,547