ที-น๊อต (ที-น๊อต ชุบรุ้ง)

D (DIAMETER) M4 M5 M6 M8 M10
P (PICTH)  0.7 0.8 1.0 1.25 1.5
K (HEAD THICKNESS) 8 9 9 11 13
B (WIDTH ACROSS FLAT) 15 17 19 22 25
Visitors: 74,054