สกรูหางปลา

D (DIAMETER) M4 M5 M6 M8 M10
p 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5
e 20 26 33 39  
h 10.5 13 17 20  
Visitors: 74,058