หัวน๊อตหางปลาเหล็กเหนียว

D (DIAMETER)  3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
e                20  26  33  39 51 65    
h                10.5 13 17 20 25 33.5    
m               3.2 4.0 5.0 6.5 8.0 10    
Visitors: 74,090