ปิ๊นเหล็ก ชุบขาว

D (DIAMETER) M2 M2.5 M3.2 M4 M5 M6 M8 M10
d1 1.8 2.3 2.9 3.7 4.6 5.9 7.5 9.5
b  4 5 6.4 8 1 12.6 16 20
c 3.2 4 5.1 6.5 8 10.3 13.1 16.6
Visitors: 74,059