เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต นำเข้า และ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย อาทิ ไทรอท ฟอร์มไทร์ สำหรับงานคอนกรีต, โบลท์ น๊อต สกรู คลิป สตัด อุปกรณ์ประกอบนั่งร้านและเหล็กเกรดพิเศษให้แก่วงการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ในการก่อสร้างผลิตโดยโรงงานเล็กๆ ซึ่งระบบควบคุมต้นทุนและความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าที่ต่างกันไป ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และทีมงานคุณภาพของบริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการทำงานในวงการอุปกรณ์ก่อสร้าง ทำให้สามารถ ผลิต หรือ เลือกแหล่งผลิตที่เหมาะสม เพื่อการบริการ สินค้าคุณภาพดี ในราคาถูก และจัดส่งรวดเร็วตามกำหนดเวลา

Welcome to the K.O.H.International Co.,Ltd.

was established on January 2007. Our main busineess is supply Tie Rod, From tie for concrete works, Bolt, Nut, Screw, Clip, Stud, for civil, and machine works, Scaffolding accessories and Special Steel for Contractor and Factory in Thailand and abroad. Almost of the Accessories products are produced by the mini factories. Different factory has different cost control and discipline of deliver schedule. With the long experienced of our team in material supply industry make us know them well. We would like to share the great experienced by manufacture or choose the suitable factory in order to supply the products with Good quality. Cheap price and Punchtual deliver.

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ยอดเยี่ยม เป็นเลิศเชิงพาณิชย์ และมีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก

พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และความเป็นมืออาชีพ

2. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

4. มอบความไว้วางใจ อำนาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

5. สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

Visitors: 91,513