ข้อเสือ

ข้อเสือ

ข้อเสือ

เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจับยึดท่อเหล็กให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยลักษณะจะเป็นห่วงเหล็ก 2 ห่วง ยึดติดกันโดยลักษณะการยึดของห่วงทั้ง 2 นั้นจะมีทั้งสามารถหมุนไปมาได้เรียกว่า “ข้อเสือเป็น” และชนิดหมุนไม่ได้เรียกว่า  “ข้อเสือตาย”

ข้อเสือเป็น

ข้อเสือเป็นในทางวิศวกรรมนั้นเรียกว่าเป็นการยึดแบบ pin joint คือ สามารถรับแรงตามแนวแกนได้แต่ไม่สามารถรับโมเมนต์ได้และห่วงทั้ง 2 นี้สามารถขันยึดให้แน่นเพื่อใช้ในการรัดท่อที่จะใช้เชื่อมต่อกันได้ ฉะนั้นการใช้ข้อเสือเป็นยึดต่อโครงสร้างนั้นจุดต่อจะมี
พฤติกรรมทางโครงสร้างเป็น โครงข้อหมุน

ข้อเสือตาย

ข้อเสือตายนั้นจะเป็นการยึดแบบ fixed joint คือ สามารถรับแรงในแนวแกนและโมเมนต์ได้ ซึ่งจุดต่อนั้นจะมีพฤติกรรมทางโครงสร้าง
เป็นโครงข้อแข็ง หรือ frame นั่นเอง

              ในงานก่อสร้างนั้นเรามักใช้งานข้อเสือในเป็นอุปกรณ์ในการยึดโครงไม้แบบ เนื่องจากติดตั้งง่าย ราคาไม่สูง อีกทั้งเหมาะกับการ

ใช้ยึดโครงสร้างชั่วคราวอื่นๆ อีกด้วย


 

 #ข้อเสือ #ข้อเสือเป็น #ข้อเสือตาย 

เพิ่มเพื่อน

ข้อเสือ มือเสือ แคล้มป์ อุปกรณ์ยึดเกาะ

 • ข้อเสือเป็น
  0.00 ฿

   

 • ข้อเสือตาย
  0.00 ฿

   

 • ข้อเสือเป็น60
  0.00 ฿

   

 • ข้อเสือตาย60
  0.00 ฿

   

 • ข้อเสือเดี่ยว
  0.00 ฿

   

 • ข้อเสือหนวดกุ้ง
  0.00 ฿

   

 • ยูแคล้มป์
  0.00 ฿

   

 • น็อตซ่อมข้อเสือ
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มือลิง
  0.00 ฿

   

 • ใหม่ล่าสุด
  พลาสติกครอบข้อเสือ
  0.00 ฿

   

Visitors: 156,125