ฟอร์มไท

ฟอร์มไท FORM TIE SYSTEM

ฟอร์มไท เป็นระบบที่ใช้เสริมในการหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการปริเบ่งของแบบทำให้ได้แบบตามที่ต้องการ สามารถใช้งานได้ง่ายและราคาถูก

 

 

 

อินเนอร์ หรือ เหล็กไส้ใน

ประเภทที่ 1 อินเนอร์ที่ใช่ก่อคอนกรีต ขนาดเล็กควรใช้ไดมีเตอร์ 9 มิลลิเมตร

ประเภทที่ 2 อินนเนอร์ที่ใช้ก่อคอนกรีต ขนาดใหญ่ควรใช้ไดมิเตอร์ 12 มิลลิเมตร

 

 

ทำไม ? : ขนาดอินเนอร์ไม่เท่ากับควาหนาของผนัง

ตอบ : เพราะส่วนที่ขาดไปนั้นจะเป็นขนาดของส่วนพลาสติกโคนที่ต้องขันเข้ารับกับอินเนอร์ที่อยู่ในคอนกรีต

ทำไม ? : ขนาดอินเนอร์ 9มิล กับ 12mm. ส่วนที่ขาดไปต่างกัน

ตอบ : เกิดจากขนาดของพลาสติกโคน ทำให้อินเนอร์ 9mm. นำมาลบขนาดกำแพง 2.5cm. ถึงจะได้ความยาวของอินเนอร์

ส่วน 12mm.ต้องลบขนาดความหนาของกำแพง 5cm.

ความยาวอินเนอร์นั้นแตกต่างกนขึ้นอยู่กับความหนาของคอนกรีตที่ก่อ

อินเนอร์ขนาด 9 มิลลิเมตร ถ้าก่อคอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร ควรใช้อินเนอร์ 17.5 เซนติเมตร

อินเนอร์ขนาด 12 มิลลิเมตร ถ้าก่อคอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร ควรใช้อินเนอร์ 15  เซนติเมตร

ในกรณีพิเศษ เป็นงานก่อบ่อพักที่ต้องก่อแบบกันน้ำ อินเนอร์ที่ควรใช้ควรจะแบ่ง 2 แบบ คือ

1.อินเนอร์ แบบเชื่อมแหวนตรงกลาง

2.อินเนอร์ แบบสวมแหวนยางกันน้ำตรงกลาง

"การเลือกใช้งานนั้น ช่างหน้างานสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2แบบ"

 

เกร็ดความรู้

♦ ขนาดของพลาสติกโคนควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามขนาดของงานเพราะถ้าเลือกใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้พลาสติกโคนรัด

แบบไม่แน่น ทำให้แบบรูดส่งผลให้ผนังคอนกรีตที่ก่อไม่ได้ขนาดและเกิดความเสียหาย

พลาสติกโคน

เป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมต่ออินเนอร์เข้ากับฟอร์มไท ส่วนขนาดก็แยกตามประเภทของอินเนอร์เหมือนกัน 

9mm. กับ 12mm. พลาสติกโคน 9mm. จำแยกประเภทย่อยมีดังนี้

- พลาสติกโคนที่ใช้กับแบบเหล็ก ควรใช้ขนาด 9x9mm.

- พลาสติกโคนที่ใช้กับไม้อัด 10mm. ควรใช้ขนาด 9x10-12mm.

- พลาสติกโคนที่ใช้กับไม้อัด 15mm. ควรใช้ขนาด 9x16mm.

- พลาสติกโคนที่ใช้กับไม้อัด 20mm. ควรใช้ขนาด 9x24mm.

- พลาสติกโคน 12mm. จะมีขนาดเดียว

 

 

ฟอร์มไท

เป็นอุปกรณ์ที่ขันยึดกับพลาสติกโคนไว้ยึดไม้อัดให้แน่นเพื่อทำให้คอนกรีตที่ก่อคอนกรีตนั้นแข็งแรงไม่เสียรูปทรงและไม่คลาดเคลื่อนตามแบบ

ฟอร์มไท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ฟอร์มไทร์ C9 ที่ใช้กับอินเนอร์ B9

2.ฟอร์มไทร D12 ที่ใช้กับอินเนอร์ D12

ส่วนความยาวของฟอร์มไท ก็จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับงานคอนกรีตที่จะเลือกใช้


#อุปกรณ์ฟอร์มไท #ฟอร์มไท #เหล็กไส้ใน #พลาสติกโคน #ประกับรัดแบบ #บล็อคขัน #แหวนยางกันน้ำ

เพิ่มเพื่อน

 


Visitors: 156,125