นั่งร้านลิ่มล็อค (Ring Lock System)


นั่งร้านลิ่มล็อค

(Ring Lock System)


นั่งร้านลิ่มล็อค

 • สาตั้ง เสามีข้อต่อ Vertical Standw Spigot HDG (VERTICAL)
  291.00 ฿
 • คานนอน Ledger HDG (HORIZONTAL)
  227.00 ฿
 • เสาทแยง Diagonal Bracing HDG (BRACE)
  518.00 ฿
 • เสาเสริมความสูง Sub Vertical HDG
  147.00 ฿
 • ข้อต่อนั่งร้านลิ่มล็อค-Spigot WSpring Pin HDG
  50.00 ฿
 • ฐานรองปรับระดับ เพลากลวง ยูเฮด-แจ็คเบส U-Head Jack-Base (HOLLOW)
  207.00 ฿
 • แผ่นทางเดินนั่งร้าน Walking Panel (Pre-Gal)
  1,117.00 ฿
 • บันไดนั่งร้าน Steel Stair Pre-Gal
  2,384.00 ฿
 • ราวบันไดนั่งร้าน Handrail
  372.00 ฿


Visitors: 83,160