ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (WIRE MESH)

ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL) รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ นำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้าทำให้จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผง / ม้วน ตามต้องการโดยไม่เสียเศษ ใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ดี ประหยัดเวลาและแรงงานช่างได้กว่า 80%

คุณสมบัติของเหล็กเส้น และมาตรฐานการผลิต

1. Min Tensile Strength (กำลังดึงประลัย) ft 6230 ksc.
2. Min Yield Strength (กำลังคลากต่ำสุด) fy 5500 ksc.
3. Min Working Strength (แรงดึงปลอดภัย) fs 2750 ksc.

 

STRENGTH

 WIRE MESH (ksc.)

 MILD STEEL (ksc.)  
 SR 24 SD 30 SD 40
 กำลังคลาก fy 5500 2400 3000 4000
แรงดึงปลอดภัย fs 2750 1200 1500 1700

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัฌฑ์อุตสาหกรรม : มอก 737,747,943 ASTM A 82, ASTM A 185-88

(equivalent to AASHTO M-32 and M-55) BS 4482 - 69, BS 4483 - 69

 

ลักษณะงานที่เหมาะกับตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ประหยัด / รวดเร็ว / มีคุณภาพกว่าเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไป

1.ถนนคอนกรีต,ลานจอดรถ 1.ประหยัดมากกว่าเหล็กเส้นธรรมดา เนื่องจากมี Yield Strength สูงกว่าสองเท่า
2.พื้นบนดิน ,พื้นบนอาคาร ,พื้นสำเร็จรูป 2.ประหยัดเวลา แรงงาน ได้มากกว่า 80% ลดต้นทุนผู้ใช้ เนื่องจากไม่ต้องเสียเศษเหล็ก
3.ปูก่อนเทคอรกรีตทับหน้า พื้นสำเร็จรูป 3.รวดเร็วทั้งการขนส่ง เคลื่อนย้าย จัดวาง เวลาไม่สูญเสียไปกับการผูกเหล็ก
4.พื้นสำหรับงาน Post Tension 4.คุณภาพสม่ำเสมอ จุดเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดหน้ากว้างและความยาวแผงสั่งได้ตามความต้องการ
5.งานหลังคา Galvanize Wire Mesh  
6.ผนังรับแรง ,กำแพงกันดิน  
7.อื่นๆ สามารถตัดขึ้นรูปได้ง่ายเพื่อใช้ในการก่อสร้าง  

สูตรการคำนวณ ตะแกรงไวร์เมช เปรียบเทียบกับเหล็กเส้นธรรมดา

1.สูตร : คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดเหล็ก
โดย D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวด (Diameter)
  S = ระยะเรียงของเส้นลวด (Spacing)

 

2.สูตร : คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเส้นธรรมดา เปรียบเทียบกับตะแกรงเหล็ก
โดย AS (DD.) = พื้นที่หน้าตัดที่ต้องการของตะแกรงเหล็ก (ซม.2/ม)
  AS = พื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้นธรรมดาที่คำนวณได้ (ซม.2/ม.)
  fs(mild steel) = แรงดึงปลอดภัยของเหล็กเส้นธรรมดา (กก./ซม.2)
  fs(wire mesh) = แรงดึงปลอดภัยของตะแกรงเหล็ก (กก./ซม.2)

 

 

ระยะทาบของ ตะแกรงไวร์เมช

วิธีที่ 1     

ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 1 ช่องตะแกรง +5ซม.

(เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้)

วิธีที่ 2     

ระยะทาบไม่น้อยกว่า 5ซม.

(เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้)

 

ขนาดของสินค้า
ชนิด กว้าง ยาว ขนาดของลวด
แผง ไม่เกิน 3.50ม. ไม่เกิน 10ม. 4.0 - 12.0มม.
ม้วน ไม่เกิน 3.50ม. ไม่เกิน 50ม. 4.0 - 6.0มม.
ตารางเปรียบเทียบจากเหล็กเส้นธรรมดา ใช้เป็น ตะแกรงไวร์เมช

ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา(SR24)

เส้นผ่าศูนย์กลาง/ระยะห่าง

(มม.) / (ซม.)

พื้นที่หน้าตัด

เหล็กเส้นธรรมดา

(มม.²/ม.)

พื้นที่หน้าตัด

ที่คำนวณได้

(มม.²/ม.)

 

พื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน

ของตะแกรงไวร์เมช

(มม.²/ม.)

ขนาดของตะแกรงไวร์เมช

ที่ใช้แทนเหล็กเส้นธรรมดา

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) / ระยะห่าง(ซม.)

ø        6        @        10

ø        6        @        15

ø        6        @        20

ø        6        @        25

ø        6        @        30

283

189

141

113

94

123

82

62

49

41

 

126

123

84

83

63

50

42

ø        4           @        10

ø        5.6        @        20

ø        4           @        15

ø        4.6        @        20

ø        4           @        20

ø        4           @        25

ø        4           @        30

ø        9        @        10

ø        9        @        15

ø        9        @        20

ø        9        @        25

ø        9        @        30

ø        9        @        35

636

424

318

255

212

182

278

185

139

111

93

79

 

283

189

193

141

147

113

111

94

98

97

84

83

ø        6              @        10

ø        6              @        15

ø        7              @        20

ø        6              @        20

ø        5.3           @        15

ø        6              @        25

ø        4.6           @        15

ø        6              @        30

ø        5              @        20

ø        4.3           @        15

ø        4              @        15

ø        4.6           @        20

ø        12        @        10

ø        12        @        15

ø        12        @        20

ø        12        @        25

ø        12        @        30

1131

754

566

453

377

494

329

247

197

165

 

524

335

257

251

201

166

ø        10           @        15

ø        8             @        15

ø        7             @        15

ø        8             @        20

ø        8             @        25

ø        6.5          @        20

 


Visitors: 156,125