งานสัมมนา LEAN Supply Chain 2559

เข้าร่วมงานสัมมนา LEAN Supply Chain
 
บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนา
  
วันที่ 20 สิงหาคม 2559

นำเสนอสินค้าของบริษัท และแลกเปลี่ยนความรู้


Visitors: 132,880