share

หลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง 2567

Last updated: 11 Apr 2024
2806 Views
การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง 2567

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โดยราคากลางจะต้องเป็นราคาที่ ยุติธรรม ทั้งกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา

ในปี 2567 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ใหม่นี้

1.หลักเกณฑ์ทั่วไป

 • ราคากลางต้องคำนวณตาม หลักการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ประกาศโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • ราคากลางต้องคำนวณโดย ผู้ชำนาญการ
 • ราคากลางต้องคำนวณจาก ราคาตลาด ของวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ราคากลางต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.วิธีการคำนวณ

 • วิธีการประมาณราคา: เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก
 • วิธีการถอดแบบ: เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 • วิธีการเปรียบเทียบราคา: เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่มีแบบแปลนและรายละเอียดครบถ้วน

3.องค์ประกอบของราคากลาง

 • ค่าวัสดุก่อสร้าง: คำนวณจากราคาตลาดของวัสดุก่อสร้าง
 • ค่าแรงงาน: คำนวณจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ค่าขนส่ง ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

4.แหล่งข้อมูล

 • หนังสือบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน: พิมพ์เผยแพร่โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง: https://www.cgd.go.th/
 • เว็บไซต์คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ: https://www.gprocurement.go.th/

5.เครื่องมือ

 • โปรแกรมคํานวณราคากลาง: พัฒนาโดยกรมบัญชีกลาง
 • เว็บไซต์คำนวณราคากลาง: https://www.price.moc.go.th/

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2567 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่นี้ เพื่อให้สามารถคำนวณราคากลางได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อสอบถามราคา วัสดุก่อสร้างราคาโรงงานได้ที่ แอดไลน์ @kohinter

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ